Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné podmínky účasti v kurzech žurnalistiky

Kurzovné hradí účastník v plné výši před zahájením kurzu, není-li stanoveno jinak.
Kurzovné je možné uhradit celé najednou. Částku uhraďte bankovním převodem na náš účet u GE Money Bank Vlašim na číslo účtu 152348532/0600.
Jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo a fotokopii zašlete spolu s podepsanou přihláškou na adresu organizátora a lektora kurzů žurnalistiky.

Bez fotokopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná.

Záloha na blokaci místa na kurzu činí 600,- Kč.
V případě nenastoupení do kurzu záloha na blokaci propadá.

Stornopoplatky jsou stanoveny ne výši 30 % z ceny kurzovného v termínu nejpozději do 14-ti dnů před zahájením kurzu, v termínu kratším než 14 dnů jsou stornopoplatky 60 % z ceny kurzovného a v případě nastoupení či nenastoupení v den začátku kurzu 100 % z ceny kurzovného. Nárok na vrácení kurzovného zaniká, jestliže účastník z vlastní vůle opustí kurz nebo na něj nenastoupí. Svým podpisem na přihlášce souhlasíte s veškerými ustanoveními všeobecných podmínek. Veškerá storna kurzů přijímá lektor pouze doporučeným dopisem.
Spotřebovaný materiál je v ceně kurzovného, pokud není uvedeno jinak.

U nezaměstnaných žadatelů, kteří jsou evidováni na úřadech práce může příslušný úřad práce po dohodě se zájemcem daný kurz proplatit. Je třeba se však informovat v dostatečném předstihu před začátkem vlastního kurzu. Organizátor kurzů si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku na kurzech.
Předností kurzů je nízký počet účastníků, který umožňuje maximálně individuální přístup vyučujícího ke každému z frekventantů.


Těšíme se na Vás!

Karel Chlumec
lektor a organizátor kurzů

Eva Hájková
vedoucí Spolkového domu